Make your own free website on Tripod.com

กลวิธีเอาชนะ ThaiChess : เกมส์หมากรุกไทย ๑.๐

ท่านผู้อ่านที่เคยปวดหัว กับการหาวิธีเอาชนะ ThaiChess:เกมส์หมากรุกไทย ๑.๐ มาแล้ว จะทดลองสูตรวิธีเอาชนะ ของผู้เขียนดูบ้างก็ได้
       ตอนนี้   สมมุติว่าท่านได้ download และ  SETUPโปรแกรมหมากรุกไทย ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
เรียบร้อยแล้ว แปลว่าสามารถเปิดเล่นได้ ท่านจะได้พบกับหน้าตาของโปรแกรม ดังในรูป (ดูภาพประกอบ ๑) ด้านบนของหน้าจอหลัก จะมีแถบเมนูภาษาไทย ให้เลือกตั้งค่าต่าง ๆ ก่อนลงมือเล่น สำหรับมือใหม่หัดเล่น ผู้เขียนขอแนะนำ ให้เริ่มตั้งค่าที่แถบตัวเลือกก่อน เมื่อคลิกเม้าส์ที่แถบตัวเลือก จะมีแถบ
ย่อยให้เลือกระดับผู้เล่น ขอให้ เลือกไปที่ระดับผู้เริ่มต้น เพราะกำหนดระยะเวลาเดินไว้ที่ ๓ วินาที/ตาเดิน ซึ่งเป็นเวลา ที่พอเหมาะไม่ช้าหรือเร็วเกินไป

(ดูภาพประกอบ ๒)  เหตุผลที่เลือกระดับผู้เริ่มต้น เนื่องจากความอะไรก็เหลือเดา ต่อการคำนวนของโปรแกรม ไม่ว่าเราจะเลือกระดับผู้เล่นใด เวลาหมากฝ่ายคอม
พิวเตอร์กินหมากฝ่ายผู้เล่น จะเดินหมากด้วยความรวดเร็วมาก แต่บางตาหรือเมื่อค่อนไปทางช่วงปลายของเกมส์ กว่าจะเดินหมากแต่ละตา คอมพิวเตอร์
จะประมวลผลนานมาก ดังนั้น ถ้าเป็นตัวเลือกระดับอื่น เมื่อถึงกรณีดังกล่าวก็จะยิ่งนานมาก จนทำให้หมดสนุก และพาลเบื่อไปเลย
    เมื่อ
เลือกระดับผู้เล่นเสร็จแล้ว จากนั้นก็มาที่แถบการเคลื่อนไหว ประโยชน์ของแถบนี้ ใช้สำหรับสังเกตการเดินหมากของฝ่ายคอมพิวเตอร์ ว่าเดิน หมากตัวใด
และเดินมาจากตาไหน ขอให้เลือกคลิกที่แถบปานกลาง เพราะเป็นระดับการเคลื่อนไหวที่กำลังพอดี แต่ถ้าเห็นว่ายังเร็วไป จะเลือกไปที่แถบช้าก็ได้ (ดูภาพประกอบ

๓.การตั้งค่าตัวสุดท้ายในตอนนี้คือ การเลือกสี ของหมาก ว่าผู้เล่นจะเป็นฝ่ายเลือกเดินหมากสีอะไรซึ่งจะมีให้เลือก ๒ สี คือ ขาว กับ แดง ถ้าเลือกเล่น
หมากสีขาว ผู้เล่นจะเป็นฝ่ายเดินก่อน แต่ถ้าเลือกตัวหมากสีแดง คอมพิวเตอร์จะเป็นฝ่ายเดินก่อนการที่จะเลือกเล่นหมากสีใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้เล่น ถ้าจะเอามันส์สะใจชนะลูกเดียวโดยเดินตามสูตรที่ผู้เขียนค้นคิดไว้แล้ว เลือกหมากสีใดก็มีค่าเท่ากัน คือเล่นแล้วชนะตลอด   สำหรับท่านที่ต้องการฝึกทักษะในการเล่น และต้องการใช้สติปัญญา หาทางเอาชนะคอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีการของท่านเอง ผู้เขียนขอแนะนำให้เลือกเล่นหมากแดง โดยคลิกที่แถบสีแดง (ดูภาพประกอบ ๔)เหตุผลที่แนะนำให้เลือกเล่นหมากแดง ก็เพราะ
ว่าเท่าที่ทดลองเล่นแล้ว ปรากฎว่าโปรแกรมเมอร์จะกำหนดระดับความเข้มข้นของความยาก ไว้ที่ หมากขาวมากกว่าหมากแดง ดังนั้นหมากแดง จึง
เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มเล่นใหม่ ทุกครั้งที่เราเลือกเล่นหมากแดง คอมพิวเตอร์จะเป็นฝ่ายเดินก่อนเสมคราวนี้ขอย้อนกลับไป ที่การเริ่มเล่นใหม่อีกครั้ง
หนึ่งเพราะยังมีแถบเครื่องมือ ที่ต้องใช้ในขณะเล่น ที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกคือ แถบแก้ไข ซึ่งจะมีแถบ ย่อยให้เลือกใช้ ๒ แถบ คือ ยกเลิกหนึ่งตาเดิน กับ
ฉายซ้ำ(ดูภาพประกอบ ๕)    แถบ ยกเลิกหนึ่งตาเดิน ใช้ในกรณีที่เดินหมากพลาดเช่นตั้งใจเดินไปตา ก แต่คลิกเม้าส์พลาดไปที่ตา ข
หรือเดินไปตาใดตาหนึ่งแล้ว เกิดเปลี่ยนใจกระทันหัน ให้คลิกที่แถบนี้ เพื่อเดินตาใหม่ได้   นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว แถบนี้ยังมีประโยชน์
อีกมาก ซึ่งถือว่าเป็นเคล็ดลับพิเศษ ขอให้ทดลองใช้ดูดี ๆจะค้นพบเคล็ดลับที่ว่านี้ด้วยตัวของท่านเอง สำหรับแถบฉายซ้ำ ใช้ประโยชน์ในกรณีที่หาก
เกิดเปลี่ยนใจในการเดินหมาก ต้องการเปลี่ยนตาเดินใหม่ แต่จำไม่ได้ว่าเดิมอยู่ที่ตาใด ก็ให้ไปคลิกที่แถบนี้ตำแหน่งของหมากตาเดิมจะกระพริบให้เห็น
      ต่อไปเป็นแถบเครื่องมือแถบสุดท้าย คือแถบการเล่นแถบนี้จะมีแถบย่อยให้เลือกใช้ทั้งหมด ๕ แถบ ด้วยกันคือ เล่นกระดานใหม่ เปิดกระดานเก่า บันทึกการเล่นบันทึกการเล่นในชื่อแฟ้ม และ ออกจากโปรแกรม(ดูภาพประกอบ ๖)  สำหรับท่าน ที่ใช้โปรแกรมวินโดวส์อยู่เป็นประจำคงจะทำความคุ้นเคย กับแถบเมนูเหล่านี้ได้ไม่ยากเพราะมี ลักษณะใกล้เคียงแถบเปิดแฟ้ม ปิดแฟ้มบันทึกแฟ้ม ของโปรแกรมที่ใช้กับวินโดวส์โดยทั่วไปซึ่งมีรายละเอียดการใช้ แต่ละแถบดังนี้ .-
      เล่นกระดานใหม่ โดยปกติเมื่อเริ่มเล่นทุกครั้ง เครื่องจะโชว์ที่หน้าจอนี้อยู่แล้ว แต่แถบเครื่องมือนี้ จะมีประโยชน์ ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการเล่นกลางคัน อาจจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ที่ไม่ต้องการเล่นไปจนจบ กระดาน ด้องการเริ่มต้นใหม่   ก็ให้มาคลิกที่แถบนี้
      บันทึกการเล่นในชื่อแฟ้ม ใช้ในกรณีที่ต้องการพัก   การเล่น ชั่วคราว หรือต้องการบันทึกผลการเล่นเมื่อ เล่นจบในแต่ละกระดาน สำหรับการเล่นในครั้งแรก ในการตั้งชื่อแฟ้มก็มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการตั้ง ชื่อไฟล์ บนโปรแกรมวินโดวส์ทั่ว ๆ ไป
      เปิดกระดานเก่า ต้องขอชมเชยผู้พัฒนาโปรแกรม ที่ไม่ละเลยเครื่องมือเหล่านี้ ทำให้เกมส์การเล่น มีความ สะดวกยิ่งขึ้น เพราะทำให้สามารถพักการเล่น ไว้ได้ ทุกขณะ หากพร้อมเมื่อใด ก็ใช้แถบเครื่องมือนี้ เปิดเล่น ต่อจากที่ค้างไว้ได้ทันที จากชื่อ แฟ้มที่บันทึกไว้ ในการ   เล่นครั้งแรก
      บันทึกการเล่น ใช้สำหรับบันทึกผลการเล่นครั้งต่อ ๆ มา จากการเปิดกระดานเก่าขึ้นมาเล่นต่อจากที่พักไว้ ในการเล่น ครั้งก่อน ๆ โดยไม่ต้องตั้งชื่อแฟ้มใหม่อีก
       ออกจากโปรแกรม เป็นการออกจากโปรแกรม เมื่อจบการเล่น เพื่อกลับสู่หน้าจอวินโดวส์ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์จะมีข้อความ โต้ตอบกับ
ผู้เล่น ขณะเดินหมาก เช่น "คุณเดินหมากไม่ถูกต้อง" ผู้เล่นก็จะ ต้องเดินให้ถูก คอมพิวเตอร์จึงจะยอมให้
เล่นต่อ หรือข้อความ "อย่าคิดสั้น" ซึ่งผู้หัดเล่นใหม่คิดว่า คอมพิวเตอร์แซว แต่ ความจริงคอมพิวเตอร์กำลังบอกว่า คุณถูก "รุก" อยู่นะ จะเดิน ตัวอื่นไม่ได้ต้องป้องกัน ขุน ก่อน หรือประโยค "กรุณาเดินตาอื่น" นั่น แปลว่าคอมพิวเตอร์ กำลังใช้กลยุทธ์ชวนเสมอ โดยการเดินเข้าตาอับ    เมื่อพบประโยคโต้ตอบทำนองนี้ ก็ให้เริ่มเล่นกระดานใหม่ได้ รวมถึง ๒ ประโยคที่ว่านี้ด้วย "คุณแพ้แล้ว" "คุณชนะแล้ว" ซึ่งผู้หัดเล่นใหม่มักจะได้เห็นประโยคแรก มากกว่าประโยคหลัง
        ผู้เขียนมีความเชื่อว่า ท่านผู้อ่าน เพียงศึกษาวิธีการ ใช้โปรแกรม อย่างคร่าว ๆ ก็คงจะเพียงพอสำหรับการ เล่น และสามารถเล่นหมากรุกไทยในคอมพิวเตอร์ ได้อย่างสนุกสนานเป็นแน่
 ได้ทำความรู้จักหน้า และวิธีใช้โปรแกรมกันคร่าว ๆ แล้ว คราวนี้มาพูดถึงหัวข้อที่ว่า กลวิธีเอาชนะ
Thai  Chess : เกมส์หมากรุกไทย ๑.๐ กันเลย เพราะถือว่า เป็นหัวใจของบทความนี้ การเอาชนะคอมพิวเตอร์ก็คือ การเอาชนะโปรแกรมเมอร์  คนที่พัฒนาโปรแกรมขึ้นมา  ตามที่กล่าวไว้แต่ต้นแล้วว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเอาชนะได้ เพราะผู้พัฒนาโปรแกรม ได้จัดทำขึ้นตาม สูตรหมากรุกกล การเดินหมากแต่ละสูตร จะมีการผูก หมากไว้อย่างเหนียวแน่น ยากที่จะกินฟรี หรือบุกทะลุ   ทะลวงเข้าไปถึงขุนได้   พร้อมทั้งมีการกำหนดทางหนี ทีไล่ไว้อย่างครบครันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เขียนมีความรู้สึกว่า ผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ มีศิลปะและชั้นเชิงในการเดินหมากม้าสูงมาก จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ในการเอาชนะไว้ดังนี้.-
              ๑. สร้างป้อมปราการไว้ด้านขวา
              ๒. มุ่งหน้าโจมตีที่ปีกซ้าย
              ๓. พิชิตทัพม้าให้ปราชัย
              ๔. กินฟรีให้ได้ ๓ - ๔ ตัว
          กลยุทธ์ประการแรก สร้างป้อมปราการไว้ด้านขวา นับเป็นธรรมชาติโดยทั่วไป ที่คนส่วนมากมักถนัดมือขวา มากกว่าถนัดมือซ้าย
       ดังนั้น การที่สายตาเหลือบมองไปทางขวา ได้ดีกว่า ทางซ้าย จึงเป็นเหตุผลหลักในการสร้างป้อมปราการ เพื่อเป็นกองบัญชาการสำหรับขุน ไว้มุมกระดานด้าน
 ขวามือ พร้อมวางหมากกำลังพลแวดล้อมไว้หลายชั้น ซึ่งเป็นการยากที่หมากของคู่ต่อสู้ จะจู่โจมเข้ามาถึง ตัวขุนได้ ทั้งยังอยู่ในสายตาของผู้เล่นตลอดเวลา  เมื่อสร้างป้อมปราการ แวดล้อมขุนไว้อย่างมั่นคง แล้วก็จะตัดความพะวักพะวน ในการที่คู่ต่อสู้จะจู่โจม  เข้ามาถึงตัวขุน ออกไป ทำให้มีสมาธิในการที่จะเคลื่อน
 พลบุกทะลวงไปข้างหน้า เพื่อพิชิตขุนของคู่ต่อสู้ให้ได้ เมื่อปฏิบัติการตามกลยุทธ์ ประการแรกนี้สำเร็จ ก็ถือว่ามีชัยไปครึ่งหนึ่งแล้ว  กลยุทธ์ประการที่สอง มุ่งหน้าโจมตีที่ปีกซ้าย เนื่องจากหมากของฝ่ายคอมพิวเตอร์ จะวางขุนไว้ใน ตำแหน่งที่ค่อนไปทาง ซ้ายมือของผู้เล่น ดังนั้นจึงต้องมุ่งโจมตีด้านนี้ ทั้งนี้เพราะปรัชญาของการเล่นหมากรุก มีอยู่ว่ามุ่งโจมตีที่ตัวขุนเป็นหลัก รุกให้ตัวขุนจนเร็ว เท่าไร ก็หมายถึงมีชัยชนะเร็วเท่านั้น จึงต้องทุ่มเทบรรดาสรรพกำลัง ที่เหลือจากป้อมปราการแวดล้อมขุน ระดมโจมตีมาที่ปีกซ้ายนี้ กลยุทธ์ประการที่สาม พิชิตทัพม้าให้ปราชัย ตามที่ กล่าวแต่ต้นแล้วว่า ผู้สร้างโปรแกรมนี้มีศิลปะและชั้นเชิง ในการเดินหมากม้าสูงมาก ดังนั้น เมื่อคิดจะเอาชนะจะ ต้องกำจัดม้าทั้ง 2 ตัวให้ได้เสียก่อน   เรื่องการกำจัดหมากม้าคู่ต่อสู้นี้ ในหลักการเล่นโดย   ทั่วไปก็คือการเอาม้าของเรา ไปกินแลกม้าคู่ต่อสู้ แต่บาง ครั้งคู่ต่อสู้ ก็ไม่ยอมแลกด้วย ดังนั้นเราอาจต้องยอมเสีย ๒ เพื่อเอา ๑ เช่นยอมเสียโคน ๑ ตัว กับเบี้ย ๑ ตัว เพื่อกำ   จัดม้าคู่ต่อสู้ให้ได้ หรือบางครั้งอาจ   ต้องยอมสละเรือ  หนึ่งลำ เพื่อขจัดม้าให้หมดไป กลยุทธ์ประการสุดท้าย กินฟรีให้ได้ ๓ - ๔ ตัว ในการแข่งขันเล่นหมากรุกโดยทั่วไป สำหรับคู่แข่งขันที่มีความ สามารถทัดเทียมกัน ฝ่ายที่มีตัวหมากมากกว่า ร้อยทั้งร้อยจะเป็นฝ่ายกำชัยชนะไว้ได้เสมอ ฝ่ายที่เหลือตัว หมากน้อยกว่า ถึงจะเก่งกาจ ขนาดไหนก็ยากที่จะเอาชนะได้ เพราะตัวหมากที่เหลืออยู่ ไม่เพียงพอที่จะรุก คู่ต่อสู้ให้จนได้ ภาษาหมากรุกเรียกว่าขาดตัวทำ อย่างดี ก็แค่หาทางเอาเสมอ ดังนั้นฝ่ายที่ถูกกินฟรีไปเพียง ๑ - ๒ ตัว จึงมีโอกาส พ่ายแพ้สูง    เมื่อดำเนินกลยุทธ์มาถึงขั้นสุดท้ายนี้แล้ว ผู้เล่นจะ เป็นฝ่ายได้เปรียบคอมพิวเตอร์   เพราะเหลือตัวทำ มากกว่า และจะเป็นฝ่ายรุกไล่ไปตลอด จนกว่าจะต้อนขุนฝ่ายคอมพิวเตอร์ ไปเข้าตาจน   ผู้เขียนได้ใช้กลยุทธ์ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นแนวทาง ในการต่อสู้ เพื่อเอาชนะหมากรุกไทยในคอมพิวเตอร์ จน กระทั่งกำหนดเป็นสูตรการเดิน แบบสำเร็จรูปขึ้นมา ซึ่ง เมื่อผู้เล่นเดินไปตามสูตรนี้แล้ว จะสามารถเอาชนะคอม
 พิวเตอร์ ได้ทุกครั้ง    สูตรแรกที่จะนำเสนอนี้ เป็นสูตรการเดินหมากแดง ตามที่ผู้เขียนได้ค้นคิดขึ้นมา ซึ่งสามารถเอาชนะคอม   พิวเตอร์ได้ โดยขุนของฝ่ายคอมพิวเตอร์ จะไปจนที่ตา   เดิมเกือบจะทุกครั้ง     ที่กล่าวว่าเกือบจะทุกครั้ง ก็เนื่อง จากคอมพิวเตอร์มีกระบวนการปรับกลยุทธ์ ให้ตัวเอง เมื่อพ่ายแพ้ติดต่อ
 กันบ่อยครั้ง โดยการเปลียนตาเดิน ของขุนไป ๑- ๒ ทำให้ตาจนเคลื่อนตามไปด้วยสูตรการเดิน หมากแดง  มีดังนี้.-

Back     1  2  3   4    Next

        หน้าแรก      ตัวหมากรุก       พื้นฐาน      กติกา        หมากรุกคอม      เว็บผู้จัดทำ