Make your own free website on Tripod.com

กติกาและภาษาหมากรุกวิธีนับนับศักดิ์หมากรุก

 ขุนเพียงตัวเดียวเท่านั้น มิฉะนั้น การนับศักดิ์หมากจะเกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อนำจำนวนหมากทุกตัวบนกระดานมารวมกันจะมีหมากอยู่ ๕ ตัว เมื่อฝ่ายหนีเริ่มเดินจะไม่นับ
 ๑ ตรงนี้แตกต่างจากการนับศักดิ์กระดานเพราะจะ เริ่ม นับ ๖  ทันที คือนับต่อจากจำนวนหมากทั้งหมดที่ มีอยู่ บน กระดาน ในที่นี้ มีการนับศักดิ์เรือ ซึ่งเรือมีศักดิ์การนับ ๑๖เมื่อเริ่มนับที่ ๖ เท่ากับว่าฝ่ายไล่ มีโอกาสไล่ได้เพียง๑๐ ครั้ง ก็จะครบ ๑๖ หากไล่ไปครบ ๑๖ ครั้งแล้วฝ่ายหนียังหนีต่อไปได้ ก็ต้องถือว่าเสมอกัน
         
ศักดิ์หรืออาวุโสของหมาก   มีกติกากำหนดไว้ ดังนี้.- 
        
๑. เรือ      ๑ ลำ        มีศักดิ์การไล่     ๑๖    ครั้ง
         ๒. ม้า     ๑ ตัว                   "               ๖๔     ครั้ง
         ๓. โคน   ๑ ตัว                   "               ๔๔     ครั้ง
         ๔. เม็ด และเบี้ยหงาย       "               ๖๔     ครั้ง
 

        
กติกาหาร ๒
ในการนับศักดิ์ของหมากลำดับ ที่ ๑ - ๓ นั้น หากหมากตัวที่ถูกใช้เป็นเกณฑ์ ในการไล่ครั้งนั้น ๆ ยังอยู่ครบทั้ง ๒ ตัว ศักดิ์ในการนับ ก็จะ
 ลดทอนลงครึ่งหนึ่ง เช่น เรือ ๑ ลำ มีศักดิ์ ๑๖ ถ้ายังอยู่ ครบทั้ง ๒ ลำ ศักดิ์การนับก็จะเหลือเพียง ๘ เท่านั้น           ส่วนหมากลำดับที่ ๔ คือเม็ดซึ่งมีเพียง ๑ ตัว และ
 เบี้ยหงายจะมีรวมกันทั้งหมดกี่ตัวก็ตาม ก็คงนับ

การเดินหมากตาแรกหรือการขึ้นหมาก

wpe41.gif (54771 bytes)

  ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงพื้นฐาน การเล่นหมากรุกไทยมาถึงขั้นตอนนี้ ผู้เขียนคิดว่าน่าจะเพียงพอ สำหรับการฝึกเล่นหมากรุกแล้ว บางท่านอาจจะ นึกสนุกอยากลองเดินหมาก ดูบ้างก็เป็นได้ คราวนี้เรามาดูถึงวิธีเดินหมาก ตาแรก หรือภาษาหมากรุก เรียกว่า การขึ้นหมาก ดูบ้างตามที่กกล่าว   ไว้ในเบื้องต้นแล้วว่า ไม่มีกติกา กำหนดไว้ว่าจะต้องขึ้น หมากตัวใดก่อน แต่ในทางปฏิบัติ สำหรับมือสมัครเล่น อนุญาตให้ขึ้นหมาก แบบ "สูตรเม็ด" ได้         คือให้เดิน เบี้ยตา ๓จ ขึ้นไปตา ๔จ จากนั้น
 ก็เดินเม็ด ตา ๑จ ขึ้นไปแทนที่ เบี้ย ตา ๓จ (ดูภาพประกอบการขึ้นหมากสูตรเม็ด)วิธีนี้เท่ากับอนุญาตให้เดินเม็ดได้ ๓ ตารวด การขึ้นหมากสูตรเม็ดนี้ เป็นการป้องกันคู่ต่อสู้
 ฉวยโอกาสโจมตีได้ เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ป้องกันตัวไว้แต่แรก สนามภูธรนิยมขึ้นหมากสูตรนี้กันสำหรับการเล่นทั่ว ๆ ไปนั้น จะเดินหมาก ตัวใดก่อนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของผู้เล่นแต่ละคนซึ่งก็มีสูตรสำเร็จอยู่หลายแบบ เช่น กระแตแยกเขี้ยว สิงห์โตล่อแก้ว ม้าเทียมรถ ม้าผูก ม้าโยง เป็นต้น

Back    1   2 Next

          หน้าแรก       ตัวหมากรุก       พื้นฐาน      กติกา        หมากรุกคอม      เว็บผู้จัดทำ