Make your own free website on Tripod.com

พื้นฐาน ๑๒ ข้อสำหรับนักเล่นหมากรุก

  ๑. ความสุขุมรอบคอบ ใจเย็น มีสติ สมาธิ คือคุณสมบัติประการแรก ของนักเล่นหมากรุกที่ดี
          ๒. การเดินหมากเบี้ย ควรเดินขึ้นเป็นคู่ ๆ เวลากิน อย่ากินในตาที่ทำให้เบี้ยของเราอยู่ซ้อนกัน อย่าให้เบี้ย   ขวางทางหมากตัวใหญ่ หากคู่ต่อสู้ขึ้นเบี้ยสูง ซึ่งมีโอกาส  เป็นเบี้ยหงาย ต้องรีบกำจัดเสียก่อน
          ๓. ในการขึ้นหมาก หากขึ้นเบี้ย ให้เดินโคน หรือเม็ด ขึ้นไปคุ้มกัน
          ๔. ในการกินหมากคู่ต่อสู้ ไม่ควรเอาหมากใหญ่ ไปแลกหมากเล็ก
          ๕. อย่าเดินหมากอื่นขวางทางเดิน ระหว่างเรือกับเรือ ต้องให้เรือ ๒ ลำ เดินถึงกันตลอด
          ๖.   เมื่อคู่ต่อสู้เดินหมากม้า ให้ระวังจงหนัก เพราะ แสดงว่ามีแผนจะรุกฆาต กินฟรีเรา
          ๗.  หมากโคน เป็นหมากที่มีอำนาจก่อกวนคู่ต่อสู้สูง พยายามขึ้นโคนให้สูงไว้ โดยทิ้งตัวหนึ่งไว้คุ้มกันขุน คู่กับเม็ด
   ๘. หมากม้า เมื่อยู่กลางกระดานจะมีรัศมีทำ การ ได้ไกลกว่าริมกระดาน ยิ่งถ้าเดินคู่จะยิ่งมีพลังจู่โจมสูง
          ๙. อย่าปล่อยขุนให้โดดเดี่ยว อย่างน้อยต้องมีเม็ด ไว้คุ้มกัน ๑ ตัว
         ๑๐. หากคู่ต่อสู้ใช้เรือกด หรือสกัดแนวหลัง ขุนต้องรีบหาทางแก้ไข
         ๑๑. ไม่ควรเดิน ขุน ในแถวเดียวกับ เรือ ของคู่ต่อสู้
         ๑๒. เมื่อเดินและผูกหมากของเรารัดกุมดีแล้วให้มองหาช่องโหว่ของคู่ต่อสู้ เมื่อพบอย่าแสดงปฏิกิริยาใดๆ ให้คู่ต่อสู้รู้    ให้รีบทำการโจมตีทันที

wpe42.gif (38724 bytes)

 ในที่นี้ ขอให้สังเกตการเดินหมากในระยะต้น หรือตามที่ภาษาหมากกรุก เรียกว่า การขึ้นหมาก
ตั้งแต่ตาที่ ๑ และสังเกตต่อไปจนถึงตาที่ ๑๘ ซึ่งผู้ เขียนได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ ที่ได้กำหนดไว้
 เป็นประการแรก โดยสร้างป้อมปราการไว้ด้านขวา ตามภาพประกอบการเดินหมากแดง ดังนี้ .-
       หมากตัวสำคัญที่สุดคือขุน วางไว้ในตำแหน่งที่ ฝ่ายตรงข้ามไม่มีทางบุกทะลวง เข้ามาโจมตีถึงตัว
 ขุนได้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากมีแนวต้านที่ ๑(หมากแถวหมายเลข ๓) มีม้า ๑ เบี้ยคว่ำ ๒ คุ้ม
 กันอยู่นอกจากนี้ยังมีแนวต้านที่ ๒ (หมากแถบหมายเลข ๒) มี เรือ ๑ เม็ด ๑ และโคน ๑ คุ้มกัน
 อยู่ หากสามารถขึ้นหมากได้ตามสูตรนี้  ก็ถือว่าขุนมีป้อมปราการที่มั่น คงแวดล้อม ยากที่คู่
 ต่อสู้จะทำอันตรายได้ต่อไปเป็นการ เดินหมากระยะกลาง เป็นขั้นตอน ดำเนินการตามกลยุทธ์ประการที่สองมุ่ง
 หน้าโจมตีที่ปีกซ้าย คือในการเดินหมากตาที่๑๙ - ๒๑ ให้โยกเรือ แถวที่ ๒ จาก ตา ก มา ง
 เพื่อมุ่งโจมตีต่อ ขุน ของฝ่ายคอมพิวเตอร์โดยตรงตามสูตรหมากกล ที่เรียกว่า กลเรือกดขุน ซึ่งจะ
 ทำให้คู่ต่อสู้ เกิดการพะวักพะวน ต้องระมัดระวัง ตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าถูกตัดกำลังไปโดยปริยาย
 ทำให้โอกาสตกเป็นของฝ่ายผู้เล่น ที่จะเป็นฝ่ายบุกเข้ากระทำได้คล่องตัวกว่า
         จากนั้น จึงดำเนินการตามกลยุทธ์ประการที่สามคือพิชิตทัพม้าให้ปราชัย ทั้งนี้ขอให้สังเกต
 การเดินหมากตั้งแต่ตาที่ ๒๒ - ๒๕ ซึ่งเป็นวิธี การเดินแบบกดดัน ให้หมากฝ่ายคอมพิวเตอร์
 ต้องยอมเสียม้าทั้ง ๒ ตัว เพื่อเป็นการปกป้องขุน ของตนไว้ เนื่องจากขุนถูกกด และขนาบข้างอยู่
 ด้วยเรือแดงทั้ง ๒ ลำ เรียกว่าเป็นการบังคับกินม้า   กลยุทธ์ขั้นต่อไป กินฟรีให้ได้ ๓ - ๔ ตัว เมื่อ
 เดินหมากมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว ถือว่าฝ่ายหมากแดง เดินอยู่ในตำแหน่งและสถานการณ์ ที่ได้เปรียบ
 ฝ่ายตรงข้าม จึงมีความพร้อมที่จะกดดันกินฟรีหมากฝ่ายตรงข้ามได้ ทั้งนี้ โดยการหนุนเนื่องหมากส่วนที่เป็น
 ป้อมปราการแวดล้อมขุน ด้านขวามือกระดาน ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมทั้ง เบี้ย เม็ด โคน รวม ทั้ง
 ตัวขุนเองดาหน้าขึ้นไป ชนิดเรียกว่าย้ายป้อมค่าย เข้าประชิดเผด็จศึก ฝ่ายตรงข้ามให้ได้โดยไว
        เป็นธรรมดาของการแข่งขันเล่นหมากรุกโดย ทั่วไปสำหรับคู่แข่งขันที่มีความสามารถทัดเทียม
 กัน ฝ่ายที่มีตัวหมากมากกว่า ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ ที่เป็นต่อและมีโอกาสที่จะชนะคู่ต่อสู้ได้สูง
 กว่าฝ่ายที่มีตัวหมากน้อยกว่า ต่อไป ขอให้สังเกตการเดินหมากตั้งแต่ ตาที่ ๒๖ เป็นต้นไป ขุนฝ่ายตรงข้ามจะเริ่ม ถอยหลบเข้าหาหน่วยคุ้มกัน และยอมให้กินฟรีหมากบางตัว ซึ่งแน่นอนว่าขุนยิ่งถอยไปแนวท้ายสุดเมื่อใด ก็ยิ่งเพิ่มมุมอับและตาจน ให้ตัวเองมากขึ้นเท่านั้น ซึ่ง ถือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองมื่อเดินหมากไปตามกลยุทธ์นี้ตั้งแต่ต้น จนมาถึงระยะที่เรียกว่าปลายกระดานนั้น โอกาสจะเป็นของฝ่ายผู้เล่น ที่จะบุกเข้ากระทำ และขอให้สังเกตการเดินหมากในระยะนี้ บางครั้งคอมพิวเตอร์จะมีกระบวนการปรับกลยุทธ์ให้ตัวเอง โดยการเปลี่ยน
 ตาเดินขุนไปหนึ่งหรือสองตา ทำให้ไม่สามารถใช้ สูตรตายตัวได้ ดังนั้น ผู้เล่นจึงต้องพลิกแพลงสูตรดูว่า จะใช้
 หมากตัวใดรุกไล่ขุนให้จน ซึ่งจะมี หมากให้เลือก เดินได้ ทั้ง เม็ด โคน และเรือ  แต่ต้องขอย้ำเตือน ว่าอย่ารุกไล่จนเพลิน จะเสียท่าคอมพิวเตอร์ได้เพราะอาจถูก หลอกกินฟรี หรือหลอกกิน หมากตัว
 ใหญ่ได้ ซึ่งจะทำให้เสียขบวนจากหมากที่เคยเป็น ต่อ กลับมาตกเป็นรอง ชัยชนะที่เห็นอยู่แค่เอื้อม อาจทำได้เพียงแค่ เสมอ หรือกลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสียหมายเหตุ การเดินหมากตาที่ ๑๓-๑๗ อาจสลับ
 การเดินระหว่างเบี้ยกับม้า ตามหมากขาว และตา๔๔ เป็นต้นไป อาจต้องสลับตาเดินของหมากแต่ละ
 ตัว หากหมากขาว มีการปรับกลยุทธ์ในการตั้งรับโดยการเดินขุนหนีไปแนวหลัง

Back        Next

          หน้าแรก      ตัวหมากรุก       พื้นฐาน       กติกา        หมากรุกคอม      เว็บผู้จัดทำ